ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 4η του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00μ.μ., για τη λήψη αποφάσεων…
          Kαλείσθε σε Τακτική μεικτή «Δια ζώσης» Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,με φυσική παρουσία τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και των οδηγιων του ΥΠΕΣ…
Καλείστε να συμμετέχετε στη μεικτή «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για τη…
Kαλείσθε σε Τακτική Μεικτή «Δια ζώσης», τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με «Τηλεδιάσκεψη»,…
Καλείστε να συμμετέχετε στη μεικτή «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή, για τη…
Καλείσθε σε Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλιτην 10η  Μαρτίου  2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα19.00 μ.μ., «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη»…