ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (1171)

Υποκατηγορίες

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ

Ενέργειες Διαβούλευσης/ Ενημέρωσης της Υποψήφιας ΟΤΔ Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη για την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Προβολή άρθρων...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ (4)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην«3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής», η οποία θα πραγματοποιηθεί «δια ζώσης» και «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00πμ για τη…
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υλοποίηση ενός διπλού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο “Τσιατί | Μαθητεία και Εργαστήριο Παραδοσιακής Οικοδομικής Ξυλουργικής” που περιλαμβάνει μία επαγγελματική μαθητεία για νέους/ες τεχνίτες/ριες και ένα…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00πμ για τη…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή για…
Καλείσθε να συμμετέχετε στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023 - εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.: 98/8182/26.01.2024), η οποία…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή για…
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Βουργαρέλι    11-06-2024 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                     …
https://bit.ly/429cngB Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας 112 Ελλάδος-Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης/European Emergency Number Ελληνική Αστυνομία
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία «Παναγιάς» της ΤΚ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Ο διαγωνισμός θα γίνει…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή για…
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η  μεσημβρινή για…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η  μεσημβρινή για…
 Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» με προϋπολογισμό 70.000,00€ (με…