ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 09:30π.μ., για τη λήψη αποφάσεων…
Kαλείσθε σε Ειδική «Δια ζώσης» Συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την19η του μηνόςΦεβρουαρίου 2023, ημέραΚυριακή και…
Kαλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί «Δια περιφοράς», μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου τρόπου, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη, ώρα…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για τη λήψη…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., για τη λήψη αποφάσεων…