ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 προ μεσημβρίας, για τη…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μετά μεσημβρίαν, για τη…
Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 προ μεσημβρίας, για τη…
Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:00πμ έως 9:30πμ, για…