ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο Δικαιούχος Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό[μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού προς Ιερό Ναό Αναλήψεως Γουριανών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»…
Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την:«Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2024) και προμήθεια…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μεσημβρινή για…
 Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΔΕ Αγνάντων και ΔΕ Αθαμανίας» με προϋπολογισμό 62.330,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται…
Το ξημέρωμα της 5ης Μαΐου του 1943, το Βουργαρέλι Άρτας μπήκε στο στόχαστρο γερμανικών βομβαρδιστικών, ως αντίποινα για την αντιστασιακή δράση των κατοίκων του, κατά τη περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…