ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μμ,…
Καλείστε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 3η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9:00πμ έως 09:30πμ, «δια περιφοράς»…
Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την7η…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ,…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ,…
Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», κατ’ εφαρμογή του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄ 76/03.04.2020)και του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010,όπως…