ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) Εγκυκλίου Εφαρμογής του Κανονισμού πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ 3475/Β΄/24-05-2023) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία «Κάμπος» της ΤΚ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Ο διαγωνισμός θα γίνει…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Καταρράκτη στην Δ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.…
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Ορίζεται γενικός σημαιοστολισμός οικιών και καταστημάτων (Δημοσίων, Δημοτικών και ιδιωτικών) διάρκειας τριών ημερών, από της 8ης πρωινής ώρας της 23ης Μαρτίου…
O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4662/2020 και στα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΙΟΛΑΟΣ, ΔΑΡΔΑΝΟΣ, ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, ΒΟΡΕΑΣ κ.τ.λ.), έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία…
  Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην πλατεία «Κάμπος» της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα…