Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών

H Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών περιλαμβάνει μία (1) Τοπική Κοινότητα:

  • Τ. Κ. Μελισσουργών