ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μετά μεσημβρίαν, για τη…
Kαλείσθε σε Τακτική, «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom, μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
  Περίληψη διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2023) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)»   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ       …
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν0ΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ   Βουργαρέλι, 23-05-2023 Αριθμ. Πρωτ. 2176 ΑΑ Συστήματος 200459 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ…