ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στην, «δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη», 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 5η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για τη…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για τη…