ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Βουργαρέλι, την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00…
Ο Δήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων  έχοντας υπόψη : - τις διατάξεις του άρθρου 58 και της παρ.1 του άρθρου 60 του ν.3584/2007 - τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 -…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου της πλατείας Μικροσπηλιάς της ΤΚ Μικροσπηλιάς για την διοργάνωση του παραδοσιακού πανηγυριού στις 14, 15…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.  8/2019         Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 14ηη του μηνός…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης (Άρθρο…