ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00μμ έως 14:00μμ, «με τηλεδιάσκεψη», για…
Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια τηλεδιάσκεψης», την 26η του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11.00 μ.μ. και ώρα…
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 είναι ανάγκη να προσλάβουμε προσωπικό προκειμένου να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου που έχουν ανάγκη ενίσχυσης, ώστε να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες. Για το…
Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, «δια περιφοράς», για…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00μμ έως 14:00μμ, «δια περιφοράς», για…