ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 προ μεσημβρίας, για τη…
Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:00πμ έως 9:30πμ, για…
Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση χώρων στον οικισμό Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με βάση την παραδοσιακή αρχιτεκτονική για την…
Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μετά μεσημβρίαν, για τη…
Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μετά μεσημβρίαν, για τη…