ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην«3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής», η οποία θα πραγματοποιηθεί «δια ζώσης» και «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00πμ για τη…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00πμ για τη…