ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 21η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ,…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 28η…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων…