ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Αγίου Χαραλάμπους Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου  Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» με προϋπολογισμό 114.000,00€ (με ΦΠΑ). Το…
O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης   (Άρθρο 125 του Ν.4412/2016)  για…
Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας στο Δήμο, οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ www.oaed.gr   ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.  9/2018 Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 25η του μηνός Ιουλίου…
O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης   (Άρθρο 125 του Ν.4412/2016)  για…
Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων προκηρύσσει προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά π’εντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κεντρικών…