ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ Βουργαρελίου» με προϋπολογισμό 103.900,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ, με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και…
Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων προκηρύσσει πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνη σύμβαση), ΕΝΟΣ (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην εξής ειδικότητα:  ΔΕ…
να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, δια περιφοράς, για τη συζήτηση και λήψη…
Μετά την ματαίωση - λόγω έλλειψης απαρτίας - της προγραμματισθείσας συνεδρίασης  στον τόπο και το χρόνο που είχε οριστεί με την υπ’ αριθ. 4827/26.10.2020 πρόσκλησή (13/2020) μας, καλείσθε  εκ νέου…
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 4η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, δια περιφοράς, για τη συζήτηση και…