ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει «με τηλεδιάσκεψη» την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις…
  Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει «δια περιφοράς» την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης…
      Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 16ηη του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη, Ώρα Έναρξης 12.00 και…
Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει «δια περιφοράς» την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 14.00μμ και ώρα λήξης 15.00μμ,…
Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει «δια περιφοράς» την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10.00π.μ. και ώρα λήξης 11.00…
Η Περιφέρεια Ηπείρου και η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου σε συνέχεια των επιτυχημένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώθηκαν στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του έργου MeDInno του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία…