ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σήμερα, 23/12/2019, θα είναι κλειστά τα Νηπιαγωγεία Αθαμανίου και Τετρακώμου και τα Δημοτικά Σχολεία Αθαμανίου, Μεσούντας και Τετρακώμου λόγω διακοπής ρεύματος και των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν προκαλέσει προβλήματα…
    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 30ηη του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα…
Ο Άθλος Τζουμέρκων mountain bike 2019 θα γίνει για δέκατη όγδοη χρονιά  στον ομώνυμο ορεινό όγκο, στα Τζουμέρκα, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019. Είναι ο γύρος των Τζουμέρκων, ένας απαιτητικός…
Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα του ΜΕΚΔΕ  http://mirc.ntua.gr/, στην καρτέλα 9ο Συνέδριο και στην επιλογή Πρακτικά μπορείτε να βρείτε τις ερευνητικές εργασίες της ειδικής συνεδρίασης του Συνεδρίου, όπου αναπτύχθηκε το…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκω ότι δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30-09-2019 τεύχος Α΄): "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών,…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Έχοντας υπ’ όψιν: -          Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» -          Τις διατάξεις του…