ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

H διεπιστημονική συλλογικότητα «Μπουλούκι», σε συνεργασία με τον Δήμο Β. Τζουμέρκων προκηρύσσε έξι (6) θέσεις για νέους τεχνίτες της πέτρας, προκειμένου να συμμετέχουν σε δίμηνη μαθητεία εξειδίκευσης στην τεχνική της…
Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 10ηη του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις…
Δόθηκε εκ νέου παράταση για τις δηλώσεις κτηματολογίου, στην ΠΕ Άρτας μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2019, οι οποίες θα παραλαμβάνονται στο Δημαρχείο στο Βουργαρέλι κάθε Δευτέρα 08:30 - 15:00 τηλ: 2685360219 κιν:…
ΕΓΓΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 12,465 ΨΗΦΙΣΑΝ: 6,820 ΕΓΚΥΡΑ: 6,497 ΑΚΥΡΑ: 235 ΛΕΥΚΑ: 88 Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1 ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (Μ. ΓΑΡΝΕΛΗΣ) 2,337 35,97% 2 ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (Χ. ΧΑΣΙΑΚΟΣ) 2,132 32,82%…
ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLDLEADER “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19,2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ…