Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων - Μελισσουργών

Αντωνάκη-Αηδόνη Παναγιώτα

Άγναντα Άρτας, ΤΚ 47043

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360100

 

Καρύδης Βασίλειος

Άγναντα Άρτας, ΤΚ 47043

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360100

 

Αντιδήμαρχοι Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας - Θεοδωριάνων

Καραγιάννη Ευαγγελή

Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360213

 

Σιμόπουλος Νικόλαος

Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360227