ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Θέμα 1 ΑΑ 68 Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών  και κατακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης) Θέμα 2 ΑΑ 69 Περί σύναψης…
  Θέμα 1 ΑΑ 74 Εισήγηση αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 Θέμα 2 ΑΑ 75 Περί αιτήματος παραχώρησης τμήματος πλατείας Αγίων Αναργύρων, οικισμού Παλαιοκατούνου ΤΚ Παλαιοκατούνου Θέμα 3 ΑΑ…
  Θέμα 1 ΑΑ 67 Περί έγκρισης πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης) 
  Θέμα 1 ΑΑ 61 Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 Θέμα 2 ΑΑ 62 Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 16/2020 μελέτης τίτλου: «Προμήθεια  εξοπλισμού  βιωματικής  αναψυχής  ανηλίκων  Δήμου …
  Θέμα 1 ΑΑ 39 Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την νομιμοποίηση του δημοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων Θέμα 2 ΑΑ 40 Περί νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής επί του δημοτικού…
  Θέμα 1 ΑΑ 17 Περί διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γραικικού» Θέμα 2 ΑΑ 18 Περί διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας…