ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και…
Στις 30/01/2020 συνεδρίασε, στο Δημοτικό Κατάστημα στο Βουργαρέλι, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για την διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2020.  …
Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 7ηη του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00μμ, για τη…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Βουργαρέλι, την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα…