ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

      Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 11ηη του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, Ώρα Έναρξης 12.00  και…
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 8η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, για τη συζήτηση και…
    Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 4η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, για τη…
    Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 29ηη του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, Ώρα Έναρξης 12.00  και Ώρα Λήξης…
Θέμα 1 Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 Θέμα 2 Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 16/2020 μελέτης τίτλου: «Προμήθεια  εξοπλισμού  βιωματικής  αναψυχής  ανηλίκων  Δήμου  Κεντρικών Τζουμέρκων» Θέμα 3 Περί…
Θέμα 1 Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την νομιμοποίηση του δημοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων Θέμα 2 Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την νομιμοποίηση του δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Ράμιας…