ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΓΝΑΝΤΑ Στην Τ.Κ. Αγνάντων, από τη θέση «Κονάκια» έχουν εντοπιστεί σιδερένιες αιχμές δοράτων και ένα σιδερένιο μαχαίρι προερχόμενο προφανώς από κατεστραμμένο τάφο.   ΓΡΑΙΚΙΚΟ        …