ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, 01/09/2021 από τις πρωινές ώρες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στον κεντρικό αγωγό του δικτύου Βρυζοκαλάμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης των Τοπικών Κοινοτήτων…
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Βουργαρέλι  30.08.2021 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                             …
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Βουργαρέλι   25.08.2021 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                             …
Δημοσιεύτηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η προκήρυξη σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: "Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων" εκτιμώμενης αξίας : 1.367.929,42 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και με χρηματοδότηση προερχόμενη…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων Έχοντας υπόψη:   1.   Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34…
Παρακαλούνται οι δημότες όταν προχωρούν σε ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης να χρησιμοποιούν τον κωδικό RF ο οποίος αναγράφεται στον τελευταίο εκδοθέντα λογαριασμό και μόνο.   Από το Τμήμα Διοικητικών…