ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 14:00μμ έως 15:00μμ, «δια περιφοράς», για…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, «δια περιφοράς», για…
Θέµα: Δηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.   Το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων κατ’ εφαρµογή: 1. Της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ, με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΚΕΑ-ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Δευτέρα 30-11-2020 και ώρα 8:30 πμ έως 12:00 μμ στην Άγναντα και στο Βουργαρέλι.…