ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της πανδημίας δεν θα επιβληθούν προσαυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο (88/2020 απόφαση ΔΣ) επί του τελευταίου λογαριασμού. Στην έκδοση του επόμενου…
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση δια περιφοράς της 29ης Απριλίου 2020)  εκρίθηκε η μη επιβολή προσαυξήσεων για τους λογαριασμούς ύδρευσης Β' εξαμήνου 2019 έως…
      Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 11ηη του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, Ώρα Έναρξης 12.00  και…
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 8η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, για τη συζήτηση και…
    Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 4η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, για τη…
    Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 29ηη του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, Ώρα Έναρξης 12.00  και Ώρα Λήξης…