ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (911)

Υποκατηγορίες

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ

Ενέργειες Διαβούλευσης/ Ενημέρωσης της Υποψήφιας ΟΤΔ Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη για την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Προβολή άρθρων...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ (4)

Οι Δήμοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Νομού Άρτας μας από κοινού έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία συγκρότησης Διαδημοτικής Σύμπραξης με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ TOY LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020. 

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014-2020.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικοοικονομικών φορέων, των πολιτών και των επιχειρηματιών  της περιοχής των δύο Δήμων  είναι καθοριστική για την προετοιμασία  στρατηγικής της τοπικής αναπτυξιακής, και την κατάρτιση του σχεδίου δράσης,  με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της περιοχής μας, την προώθηση της απασχόλησης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της περιοχής, αλλά  και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, την προετοιμασία  στρατηγικής της τοπικής αναπτυξιακής όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους.

Ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί κατ αρχάς στις ιστοσελίδες των δύο Δήμων (www.dhmosktzoumerkwn.gr & www.gkaraiskakis.gr). Άμεσα με τη σύσταση της διαδημοτικής σύμπραξης – ΟΤΔ αναμένεται να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ιστοσελίδα. παράλληλα έχει αναρτηθεί φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής - συστηματικής καταγραφής του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην προτεινόμενη περιοχή τόσο για κοινωνικοοικονομικούς φορείς όσο και ιδιώτες

Τις αμέσως επόμενες ημέρες,  θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των δύο Δήμων το πρόγραμμα των ενεργειών ενημέρωσης και  διαβούλευσης τόσο για τη σύσταση της νέας ΟΤΔ όσο  και το σχεδιασμό  του νέου προγράμματος (περιοχή εφαρμογής, στρατηγικής ανάπτυξης, περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος CLLD, κατηγορίες έργων, δικαιούχους, ποσοστά ενίσχυσης, επιλέξιμες, μη-επιλέξιμες δαπάνες, κλπ).

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων            Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Το Νο 70/71 τεύχος του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Απρίλιος/Μάιος 2016) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο από τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον…
Το Νο 68/69 τεύχος του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φεβρουάριος/Μάρτιος 2016) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο από τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για το έτος 2016»…
Τζουμέρκα! Ένας ορεινός παράδεισος στην καρδιά της Ηπείρου! Μια περιοχή με ανόθευτη φυσική ομορφιά, τρεχούμενα νερά, καταπράσινο τοπίο, γραφικά χωριά και φιλόξενους κατοίκους! Τα Τζουμέρκα είναι ένας ανερχόμενος προορισμός εναλλακτικών…
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. (Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του…
Η ανάπτυξη του ορεινού όγκου απαιτεί υπεράνθρωπες προσπάθειες «Η ανάπτυξη του ορεινού όγκου είναι ψηλά στην ατζέντα του σχεδιασμού, αλλά στην πράξη υπάρχουν διαρκώς μειώσεις πόρων που δυσχεραίνουν την προσπάθειά…
Το 64/65ο τεύχος του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Οκτώβριος/Νοέμβριος 2015) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο από τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον παρακάτω…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού…
Προκηρύσσεται μια (1) θέση καθαρίστριας με σύμβαση έργου για το Λύκειο Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.