ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Στο Βουργαρέλι σήμερα, 19 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη ώρα 12:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικών Τζουμέρκων, που συνήλθε σε έκτακτη, «δια περιφοράς συνεδρίαση» με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστου Χασιάκου, έπειτα από την σημερινή εκδοθείσα απόφαση αναστολής λειτουργίας του υποκαταστήματος ΕΛ.ΤΑ. Αγνάντων εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, για την επί σειρά ετών λειτουργία του στην περιοχή:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

 

«Επειδή από τις 19/07/2023, ανεστάλη η λειτουργία του Ταχυδρομείου Αγνάντων

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Για την αναστολή λειτουργίας του Ταχυδρομείου Αγνάντων καθόσον:

 

  • ToΤαχυδρομείο Αγνάντων εξυπηρετεί τους κατοίκους της ορεινής περιοχής μας. Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, είναι χαρακτηρισμένος ΟΡΕΙΝΟΣ,
  • Δεν υπάρχει Τραπεζικό Κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών. Σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να διανύσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις σε ορεινό και επικίνδυνο, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, οδικό δίκτυο για να εξυπηρετηθούν,
  • Έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επαγγελματιών. Το πελατολόγιο του Ταχυδρομείου Αγνάντων απαρτίζεται σε μεγάλο ποσοστό από αγρότες, κτηνοτρόφους και ηλικιωμένους οι οποίοι δεν δύναται να μετακινούνται εύκολα για την εξυπηρέτησή τους, η οποία μετά το κλείσιμο του Ταχυδρομείου Αγνάντων θα γίνεται μόνο στα αστικά κέντρα Άρτα και Ιωάννινα (απόσταση 55χλμ ~ χρόνος 1 ώρα και 30 λεπτά το ελάχιστο). Οι δημότες και οι επιχειρηματίες της περιοχής εξυπηρετούνται για τις αποστολές και παραλαβές τους σε μεγάλο βαθμό από το συγκεκριμένο Κατάστημα. Το κλείσιμο του Ταχυδρομείου Αγνάντων δρα ανασταλτικά στις προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου μας και προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των δημοτών μας,
  • Είναι μια απόφαση αποδυνάμωσης και συρρίκνωσης της ορεινής περιοχής των Τζουμέρκων,
  • Ο Δήμος μας έχει διαθέσει τον χώρο, όπου στεγάζεται το Ταχυδρομείο χωρίς μίσθωμα, για την μείωση των εξόδων λειτουργίας του Ταχυδρομείου,
  • Δεν νομίζουμε ότι επιβάρυνε σημαντικά τα οικονομικά των ΕΛ.ΤΑ., καθόσον λειτουργούσε με έναν υπάλληλο και χωρίς καταβολή μισθώματος».

 

Για τους λόγους αυτούς,

το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

 

ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση επαναλειτουργία του Ταχυδρομείου Αγνάντων

ΚΑΛΟΥΜΕ την διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επαναλειτουργία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλλουν σε αυτό

Δεν συντρέχει λόγος κλεισίματος του Καταστήματος, αλλά, αντιθέτως, με βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας μας προκύπτει ότι είναι αναγκαία η διατήρηση και αναβάθμιση της λειτουργίας του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΧΑΪΔΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ