Δημόσια διαβούλευση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Κάμπος, ισχύος 0,440ΜW στη θέση Κάμπος, Δ.Ε Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζο