Δακήρυξη Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου της πλατείας Μικροσπηλιάς της ΤΚ Μικροσπηλιάς για την διοργάνωση του παραδοσιακού πανηγυριού στις 14,15 και 16 Αυγούστου 2017

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου της πλατείας Μικροσπηλιάς της ΤΚ Μικροσπηλιάς για την διοργάνωση του παραδοσιακού πανηγυριού στις 14,15 και 16 Αυγούστου 2017.

Η Δημοπρασία θα γίνειστο Δημαρχείο Βουργαρελίου στις 27/03/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα τη 11η προ μεσημβρίας. Στην περίπτωση που αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 03/04/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα τη 11η προ μεσημβρίας.

Το τεύχος της διακήρυξης του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού θα χορηγείται από το Δημαρχείο Βουργαρελίου.