ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Την απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές στην Π.Ε. Άρτας, υπέγραψε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Ψαθάς. Με την απόφαση δεν προβλέπεται η λειτουργία των…
  Ο ΟΑΕΔ ανκοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην…