ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας προκηρύσσει τον 5ο αγώνα ορεινού τρεξίματος  με την ονομασία  ΄΄ Στην σκιά του Κριάκουρα΄΄  περιλαμβάνοντας για φέτος δύο διαδρομές: τις γνωστές πλέον των 10 χλμ και …
Με αφορμή την έναρξη συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Δήμο στις 30/10/18 για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου προσκαλούμε τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κ. Τζουμέρκων να παραστούν σε…
Νέος Πρόεδρος Συνδέσμου Βρυζοκαλάμου ορίζεται από το Δημοτικό συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Πανγιώτης Τσαλοκώστας. Στα νέα καθήκοντα του Αντιδημάρχου έχει περιέλθει πλέον η φροντίδα για την ομαλή λειτουργιά της ύδρευσης των…
Σας κάνουμε γνωστό ότι την : Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 από ώρα 11:00 έως 13:00 στο ΚΔΑΠ Κ. Τζουμέρκων στο Βουργαρέλι και Παρασκευή πρωί 01/06/18 στο πρώην Δημαρχείο Αγνάντων θα πραγματοποιηθεί…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η  υποβολή  προσφορών  για  το  έργο:  «Εξειδικευµένες  εργασίες  άµεσης  ενίσχυσης  και αποκατάστασης  της  φέρουσας  ικανότητας  των  λιθόκτιστων  τοίχων  αντιστήριξης  της  κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου» παρατείνεται για µία εβδοµάδα, ήτοι την…
ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑΙΩΝ, Ν. ΣΚΟΥΦΑ, Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΠΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2) ΣΥΓΓΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Τίτλους κτήσης…