Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης- Καθαριότητας και Πρασίνου
   
1.    Γραφείο Περιβάλλοντος  και Ανακύκλωσης
   
2.    Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου