Πρόεδρος Συνδέσμου Ορεινών Δήμων Περιοχής Κ. Τζουμέρκων και Γ. Καραϊσκάκη

 

Τσαλοκώστας Παναγιώτης

Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360219