Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ 14/06/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  8/2019

        Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 14ηη του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκεή και ώρα 17:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

2.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής των έργων: 1. «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – βελτίωση υδρομάστευσης και προσβάσεων στον οικισμό Σκαρπάρι της Τ.Κ. Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας  2. «Βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Κονάκια της Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας  3.  «Βελτιωτικά έργα Τ.Κ. Παλαικατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας 

3.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Κτιστάδων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

4.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής οικισμών στην Τ.Κ. Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

5.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

6.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

7.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Κεντρικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

8.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Γραικικού και Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

9.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση οδού στη θέση Καναβοτόπι της Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

10.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων στις όχθες του ποταμού Σαραντάπορου στην Τ.Κ. Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

11.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση και καθαρισμός χειμάρρου για την προστασία οικιών στον οικισμό Παλαιοχωρίου της  Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

12.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οδών στην Τ.Κ. Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

13.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών από επαρχιακή οδό στη θέση «Κοτεζέλι» προς οικία Δημ. Νταλιάνη και Δημ. Τράμπα στην Τ.Κ. Ανεμορράχης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

14.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

15.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

16.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

17.

ΘΕΜΑ

«Περί μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ λόγω επικινδυνότητας, στη θέση Βαθύκαμπος της Τ.Κ. Κεντρικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας.

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή αθλητικού & ψυχαγωγικού πάρκου στη θέση “Σταυρός” της Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και της σύνδεσης με το οδικό δίκτυο»

19.

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης αίθουσας Δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας για τη λειτουργία της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΑΡΤΑΣ»

20.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος κ. Μήτσιου Κωνσταντίνου για ενοικίαση μέρους πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Αγνάντων  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας.

21.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 63/2019 του έργου: «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την προστασία κατοικίας από φαινόμενα καθίζησης εδάφους στον οικισμό Βαθυκάμπου της Τ.Κ. Κεντρικού»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας, ποσού 11.500,00 €

22.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αντικατάσταση στέγης πνευματικού κέντρου Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

23.

ΘΕΜΑ

 Περί παραχώρησης  πέτρινης διώροφης οικίας του κ. Χρήστου Μπονιάκου στην Τ.Κ. Αγνάντων  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΧΑΧΟΥΛΗΣ