Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 25/07/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  9/2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 25η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

  1.  

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 61/2018 του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 21.400,00 €.

2.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης καθορισμού ορίων ταχύτητας στην οδό σύνδεσης Αθαμανίου – Θεοδωριάνων

3.

ΘΕΜΑ

Απόφαση καθορισμού ορίων ταχύτητας, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 6 Κ.Ο.Κ. στην οδό σύνδεσης Αθαμανίου – Θεοδωριάνων

4.

ΘΕΜΑ

Επί αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης Rural Α.Ε.

5.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στη θέση ''Αλώνια'' της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς»

6.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Aποκατάσταση οδικού δικτύου Άνω Γραικικού και Γραβιάς λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων κατά την 30.11.2017»

7.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 42/2018 του έργου «Βελτιωτικά έργα Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ Βουργαρελίου», προϋπολογισμού 103.900,00 €, ανοιχτός διαγωνισμός

8.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 71/2018 του έργου«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Ομαλής στη θέση ''Δρακότρυπα'' Τ.Κ. Βουργαρελίου»,προϋπολογισμού 33.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

9.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 72/2018 του έργου«Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης-εργασίες οδοποιίας, λόγω κατολισθήσεων και βλαβών εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου»,προϋπολογισμού 26.500,00 € , άρθρο 32

10.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 54/2018 του έργου«Εργασίες Αντιπλημμυρικής προστασίας στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας Πάτερ Κοσμά και στις περιμετρικές οδούς στην Τ.Κ. Καψάλων»,προϋπολογισμού 26.000,00 €

11.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 12/2018 του έργου«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κληροδοτήματος Παπαθεοδώρου Τ.Κ. Κτιστάδων»,προϋπολογισμού 30.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

12.

ΘΕΜΑ

 Έγκριση μελέτης 64/2018 του έργου «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων ανάντη Γέφυρας Σγάρας Τ.Κ. Καταρράκτη (προστασία οικίας Αγγέλη)»,προϋπολογισμού 85.000,00 €, ανοιχτός διαγωνισμός

13.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 73/2018 του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής οικισμών στην Τ.Κ. Καψάλων»,προϋπολογισμού 15.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

14.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 74/2018,για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση και στεγάνωση Κέντρου Yγείας Βουργαρελίου», προϋπολογισμού 160.000,00 €, ανοιχτός διαγωνισμός

15.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση και στεγάνωση Κέντρου Yγείας Βουργαρελίου».

16.

ΘΕΜΑ

Υποβολή πρότασης στην 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 19.2 του ΠΠΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα

17.

ΘΕΜΑ

Περί επικαιροποίηση μελέτης: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων - Β΄ Φάση»

18.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2018 – Β’ κατανομή

19.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής φορολογικών διαφορών

20.

ΘΕΜΑ

Έγκριση παράτασης προθεσμίαςυλοποίησης εκπόνησης μελέτης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Βουργαρέλι – Πάτερ Κοσμάς»

21.

ΘΕΜΑ

Περί Γνωμοδότησης Δ.Σ. σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας προτεινόμενου προς ίδρυση παραρτήματος Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2018-2019

22.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων έτους 2018 (β΄κατανομή)

23.

ΘΕΜΑ

Περί διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων Δασικού χωριού και ξενοδοχείου Καταρράκτης.

24.

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών

25.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 75/2018 του έργου «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 17.000,00 €, άρθρο 32

26.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 26.500,00 € για την κατασκευή του έργου «Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης-εργασίες οδοποιίας, λόγω κατολισθήσεων και βλαβών εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου»

27.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 85.000,00 € για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων ανάντη Γέφυρας Σγάρας Τ.Κ. Καταρράκτη (προστασία οικίας Αγγέλη)».

28.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 17.000,00 € για την κατασκευή του έργου «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

29.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ