Πρόσκληση 12ης/12-07-2024 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις 12 του μηνός Iουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010, τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 5056/ ΦΕΚ A' 163/06.10.2023, και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

Περί (4ης) αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024

Θέμα 2ο

Περί χορήγησης άδειας πώλησης ζαχαρωδών προϊόντων στην πλατεία «Παναγιάς» της Δ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (για το χρονικό διάστημα από 12/08/2024 έως και 16/08/2024)

Θέμα 3ο

Περί παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού χώρου στην Δ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για την πώληση εποχικών τοπικών προϊόντων από τον Βεντίστα Παναγιώτη του Χρήστου

Θέμα 4ο

Περί επιχορήγησης της «Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων Μαρτυρικού Χωριού Καταρράκτης Άρτας» για την διοργάνωση εκδήλωσης

Θέμα 5ο

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024

Θέμα 6ο

Περί διοργάνωσης του αγώνα ορεινού τρεξίματος “Στη σκιά του Κριάκουρα”, υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 7ο

Περί παραχώρησης κατά χρήση δημοτικής έκτασης στη θέση “Πατροκοσμά” του οικισμού Μελισσουργών της Δ.Κ. Μελισσουργών, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας “O AΪ ΜΑΡΚΟΣ”»

Θέμα 8ο

Περί παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Ράμιας της Δ.Κ. Ράμιας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (κατόπιν αιτήματος του Κουτσούπα Κωνσταντίνου του Χρήστου)

Θέμα 9ο

Περί παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Ανεμορράχης της Δ.Κ. Ανεμορράχης, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (κατόπιν αιτήματος του Τσιάπαλη Δημητρίου)

Θέμα 10ο

Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης, στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου, για τον εορτασµό της επετείου κήρυξης της επανάστασης του 1821 στα Τζουµέρκα

Θέμα 11ο

Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης - αφιέρωμα στους μουσικούς των Τζουμέρκων

Θέμα 12ο

Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτηρίου που βρίσκεται στον οικισμό «Λεπιανά» της Δ.Κ. Λεπιανών, στον Σύλλογο Γυναικών Λεπιανών «Η Υπαπαντή»

Θέμα 13ο

Περί χρήσης του Ποδοσφαιρικού Γηπέδου Καταρράκτη για διοργάνωση Ποδοσφαιρικού Αγώνα από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ