Πρόσκληση 10ης/19-06-2024 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις 19 του μηνός Iουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010, τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 5056/ ΦΕΚ A' 163/06.10.2023, και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω
πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024

2. ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτος 2023 (βάσει της 5/2024 Απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης)

3. ΘΕΜΑ

«Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,99 MW, στην περιοχή Ραφτανίτη, του Δήμου Κεντρικών και Βορείων Τζουμέρκων, της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΚΕ»

4. ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της απόφασης Δημάρχου (Α.Π. 2451/11.06.2024) με θέμα: “Περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονακαιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, ισχυροί άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 06/06/2024 στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων”

5. ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Ναζαίοι» της Δ.Κ. Κεντρικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6. ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου, στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κάτω Αθαμανίου Άρτας «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

7. ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Μελισσουργών της Δ.Κ. Μελισσουργών, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΑΙ ΜΑΡΚΟΣ»

8. ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Μικροσπηλιάς της Δ.Κ. Μικροσπηλιάς, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στον Πολιτιστικό ΣύλλογοΜικροσπηλιωτών Τζουμέρκων

9. ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Παλαιοκατούνου της Δ.Κ. Παλαιοκατούνου, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10. ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024

11. ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κοπής και αποκλάδωσης δένδρων: Α) κοπής ενός ξηρού πλατάνου, εντός του οικισμού Κυψέλης στην Δ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Β) κοπής ενός ξηρού πλατάνου, εντός του οικισμού «Κρυονέρι» στην Δ.Κ. Κεντρικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Γ) κοπής ενός ξηρού πλατάνου, εντός του οικισμού «Σκαρπάρι» στην Δ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Δ) αποκλάδωσης πλατάνων εντός του οικισμού Αγνάντων της Δ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ε) κοπής δένδρων (4 κυπαρίσσια, εντός του νεκροταφείου Γουριανών) και (2 πεύκα εντός της παιδικής χαράς) στον οικισμό «Γουριανά» της Δ.Κ. Γραικικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12. ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης της μουσικοθεατρικής παράστασης «Nτόρτια Λέλουδα κι Εξάρες» (1 θεατρική παράσταση)

13. ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης της θεατρικής παράστασης «Το πιο όμορφο σπίτι του κόσμου» από την Ομάδα «Κουκλοθέατρο Αντράλα» (1 θεατρική παράσταση)

14. ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης δυο Παραστάσεων Θεάτρου Σκιών στις Δ.Κ. Ράμιας και

Διστράτου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (700€ + Φ.Π.Α.)

15. ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης δυο Θεατρικών παραστάσεων «Χτυποκάρδια στο Κρανίο» στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (800€ + Φ.Π.Α.)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ