Πρόσκληση 16ης/19-06-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού προς Ιερό Ναό Αναλήψεως Γουριανών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2ο

Περί απόφασης του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών για την διάλυση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων νέων παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3ο

Περί 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας δημοτικής οδού Γουριανών – Χρυσοσπηλιώτισσας»

Θέμα 4ο

Περί 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Βουργαρέλι – Γραικικό – Ανεμορράχη)»

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 19/2024 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης οικισμών Βαθυκάμπου ΤΚ Κεντρικού και Σγάρας ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 6ο

Αποδοχή παραχώρησης εγκαταστάσεων μύλου και νεροτριβής Κρυονερίου από τον «Σύλλογο διατήρησης και προώθησης της παράδοσης και ανάπτυξης της υπαίθρου «Το Κρυονέρι»» στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών έτους 2024- Πολιτική Προστασία»

Θέμα 8ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2451/11-06-2024 απόφασης Δημάρχου  περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, ισχυροί άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 06/06/2024 στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 9ο

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 10ο

Εισήγηση αναμόρφωσης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2024

Θέμα 11ο

Εισήγηση περί παραχώρησης κατά χρήση της πλατείας του οικισμού Παλαιοκατούνου της Δ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων