Πρόσκληση 9ης/28-05-2024 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις 28 του μηνόςΜαίου 2024, ημέραΤρίτη και ώρα13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010, τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 5056/ ΦΕΚ A' 163/06.10.2023, και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

 

1

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024

2

ΘΕΜΑ

Έγκριση Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων (που μεταβιβάζονται στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων) του καταργούμενου νομικού προσώπου «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

3

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής παραχώρησης σε κοινή χρήση οικοπέδου τμήματος επιφανείας (6,78μ2), ιδιοκτησίας της Χριστίνας Κάτσινου, εντός του οικισμού Αγνάντων Δ.Κ. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Δημοτικού κτηρίου – βαγονιού ΟΣΕ, στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Καταρρακτινών Άρτας»

6

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού καταστήματος Αγνάντων, στον Εκπολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο απανταχού Αγναντιτών «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ»

7

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση τμήματος της πλατείας του οικισμού Αγνάντων της Δ.Κ. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Θεοδωριάνων της Δ.Κ. Θεοδωριάνων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9

ΘΕΜΑ

Καθορισμός των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες (Αγνάντων, Ανεμορράχης, Καταρράκτη και Μικροσπηλιάς) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024

11

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης αθλητικών εκδηλωσεων - δραστηριοτήτων για παιδιά, στη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων και στη Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράθεσης δυο (2) γευμάτων, στο προσωπικό των Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος κατά την επίσκεψή τους στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (Βουργαρέλι - Άγναντα)

13

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με την ΑΜΚΕ Πολιτισμού “Canto Mediterraneo" (2o Θερινό Σχολείο Κινηματογράφου)

14

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης 3ου Φεστιβάλ Χορωδιών στην Δ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κεντρου Κοινότητας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

16

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (ξενώνας) στον οικισμό Θεοδωριάνων της Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ