Πρόσκληση 11ης/30-04-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 2ο

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6434.004 με τίτλο: «Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» για την διοργάνωση της μουσικοθεατρικής παράστασης «Ντόρτια, Λέλουδα κι Εξάρες» (2 παραστάσεις)

Θέμα 3ο

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6434.004 με τίτλο: «Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» για την διοργάνωση παράστασης κουκλοθέατρου (1 παράσταση)

Θέμα 4ο

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6434.005 με τίτλο: «Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» για την διοργάνωση αθλητικών καλοκαιρινών δραστηριοτήτων στο Κέντρο Άθλησης και Αναψυχής Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 5ο

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 70-7325.001 με τίτλο: «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης» για την νέα παροχή σύνδεσης στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ στην Δ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 6ο

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 70-7325.001 με τίτλο: «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης» για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Ανεμορράχη Άρτας» της Δ.Κ. Ανεμορράχης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ποσού 1.157,42€

Θέμα 7ο

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 70-7325.001 με τίτλο: «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης» για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Ανεμορράχη Άρτας» της Δ.Κ. Ανεμορράχης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ποσού 4.629,66 €

Θέμα 8ο

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για δαπάνες ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 9ο

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών και τοπικών εορτών» για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τον εορτασμό της επετείου του Βομβαρδισμού του Βουργαρελίου στις 05 Μαΐου 1943

Θέμα 10ο

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6431.002  «Τουριστική προβολή Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» για την ανάθεση υπηρεσίας προβολής του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων, σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Θέμα 11Ο

Περί υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, για Απασχόληση στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για την περίοδο 2024-2025

Θέμα 12Ο

Περί πρόσληψης ενός (1) ατόμου – (εργάτη αποκομιδής απορριμμάτων) στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δ.Υ.Π.Α.)

Θέμα 13ο

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 14ο

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2024) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)»

Θέμα 15ο

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης της προμήθειας: «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου πολυμηχανήματος αρθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό βραχίονα»

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων