Πρόσκληση 10ης/30-04-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Περί έγκρισης της μελέτης ιδιώτη μελετητή με τίτλο: «Μελέτη επιπτώσεων της κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού έργου Κορακάδων στην ιχθυοπανίδα»

Θέμα 2ο

Περί εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 54/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας

Θέμα 3ο

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Παλαιοκατούνου και ΤΚ Κάτω Αθαμανίου»

Θέμα 4ο

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής και περιβαλλοντικά έργα αναπλάσεων ΤΚ Καταρράκτη και ΤΚ Κουκκουλίων»

Θέμα 5ο

Περί 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού Μεγάλη Βρύση – Αγία Κυριακή ΤΚ Αθαμανίου»

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αθαμάνιο – Παλαιοκάτουνο – Τετράκωμο)

Θέμα 7ο

Περί παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) στη θέση Κορακάδες, της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, ισχύος 0,593 ΜW» - (ΑΔ-08729)

Θέμα 8ο

Μεταφορά στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» καθώς και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών αυτού

Θέμα 9ο

Μεταφορά στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» καθώς και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών αυτού

Θέμα 10ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1577/24-04-2024  απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, ισχυροί άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 21/04/2024 και στις 22/04/2024 στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 11Ο

Περί έγκρισης της μελέτης: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 12ο

Περί έγκρισης της μελέτης: «Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2024) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)»

Θέμα 13ο

Περί έγκρισης της μελέτης: «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου πολυμηχανήματος αρθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό βραχίονα»

Θέμα 14ο

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 15ο

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2024) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)»

Θέμα 16ο

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου πολυμηχανήματος αρθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό βραχίονα»

Θέμα 17ο

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια δύο (2) καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων τύπου  SUV4x4»

Θέμα 18ο

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού προς Ιερό Ναό Αναλήψεως Γουριανών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 19ο

Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Εκκλησιαστικής Επιτροπής I.N. Αγίου Νικολάου Κυψέλης

Θέμα 20ο

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων