Πρόσκληση 4ης/27-02-2024 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις 27 του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024

2

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για την αλληλοϋποστήριξη των Τεχνικών υπηρεσιών, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

3

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Νικολάου Σκουφά για την αλληλοϋποστήριξη των Τεχνικών υπηρεσιών, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και του Δήμου Νικολάου Σκουφά

4

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού υπολόγου – διαχειριστή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής προς τον ΔΕΔΔΗΕ

5

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 6391/28.12.2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα τον μήνα Δεκέμβριο (κατολισθήσεις, καταπτώσεις) στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 660/13.02.2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, ισχυροί άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 11/02/2024 στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

7

ΘΕΜΑ

Περί Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024

9

ΘΕΜΑ

Περί κατανομής πίστωσης ποσού 21.437,79 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2024 - (Α’ Κατανομή 2024)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ