Πρόσκληση 4ης/23-02-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης της διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για την αλληλοϋποστήριξη των Τεχνικών υπηρεσιών, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης της διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Νικολάου Σκουφά για την αλληλοϋποστήριξη των Τεχνικών υπηρεσιών, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Θέμα 4ο

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Παλαιοκατούνου και ΤΚ Κάτω Αθαμανίου»

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία «Κάμπος» της ΤΚ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 6ο

Περί επιμήκυνσης του χρόνου επιχορήγησης εργαζομένων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (ΟΑΕΔ)

Θέμα 7Ο

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με  αγωγή διεκδίκησης δεδουλευμένων

Θέμα 8ο

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών – περιουσιακών διαφορών)

Θέμα 9ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 660/13-02-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, ισχυροί άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 11/02/2024 στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων