Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων για ορκωμοσία

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας, όπως διορθώθηκε με την 24/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στο Βουργαρέλι Άρτας, Τ.Κ. 47045, στις 17/12/2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσημβρινή, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν. 4804/21,  ορκωμοσία.

 

Ο εκλεγείς Δήμαρχος

 

Χρήστος  Χασιάκος