Πρόσκληση 37ης/31-10-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 προ μεσημβρίας, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Περί εκμίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου Καταρράκτη στην Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

Θέμα 2

Περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Παναγιάς της Τ.Κ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αίτηση ακύρωσης – αίτηση αναστολής της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

Θέμα 4

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση έφεσης επί της υπ' αριθ. 54/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας

Θέμα 5

Περί έγκρισης του 2ου Παραδοτέου της παροχής υπηρεσιών για τη σύνταξη πίνακα απαλλοτριώσεων – σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων σε οδούς εκτός σχεδίου για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση και Άρση Επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι – Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της οδού Ιεράς Μονής Πάτερ Κοσμάς – Κυψέλη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»»

Θέμα 6

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 70-7322.002 με τίτλο: «Περιβαλλοντικά έργα ανάπλασης και προστασίας περιβάλλοντος Δ.Κ. Τζουμέρκων ΑΠΕ ΠΟΕ 8817,51+ ΑΠΕ 23 9707,43»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος