Πρόσκληση 36ης/16-10-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Ορθή επανάληψη)

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μετά μεσημβρίαν, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Καπρούτσου – Προφήτης Ηλίας" Τ.Κ. Κεντρικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Μικροσπηλιά – Κάμπος Τ.Κ. Μικροσπηλιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού ''Πέρα Νευρόπολις – Νευρόπολις'' ΤΚ Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Διάσελο - Φλούδα" Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Γωνιά - Κριτσούνη" ΤΚ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 6

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 7

Περί ορισμού διαχειριστικής επιτροπής κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Παλούκης Κωνσταντίνος»

Θέμα 8

Περί έγκρισης της μελέτης: “Eργασίες κατασκευής λιθόστρωτου στο παλιό δημοτικό σχολείο Φράστων”

Θέμα 9

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2023

Θέμα 10

Εισήγηση σχεδίων εκτάκτων αναγκών (ΙΟΛΑΟΣ, ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, ΔΑΡΔΑΝΟΣ, ΒΟΡΕΑΣ) προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα 11

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση χώρων στον οικισμό Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με βάση την παραδοσιακή αρχιτεκτονική για την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων της κήρυξης της Επανάστασης του 1821»

Θέμα 12

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση υποδομών εγγείων βελτιώσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος