Πρόσκληση 26ης/17-07-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 μετά μεσημβρίαν, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την συνδιοργάνωση της 17ης Παντζουμερκιώτικης Συνδιάσκεψης

Θέμα 2

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την διοργάνωση μουσικοθεατρικής παράστασης

Θέμα 3

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6443.001 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» για την διοργάνωση της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου κήρυξης της επανάστασης του 1821 στα Τζουµέρκα

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος