Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών για την Τετάρτη 12/6/2024