Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών για την Τρίτη 11/6/2024