Εφαρμογή του κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) Εγκυκλίου Εφαρμογής του Κανονισμού πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ 3475/Β΄/24-05-2023) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ορίζει μέτρα προληπτικής προστασίας τόσο για υφιστάμενα κτίρια, όσο και για νεοαναγειρόμενα καθώς και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, οι ιδιοκτήτες των κτισμάτων που βρίσκονται:

Α. μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

  • σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.
  • σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παραγράφου 1 του άρθρου 5 Π.Δ. 32/16 είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές
  • σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 Π.Δ. 32/2016

Β. εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης Α.

Γ. μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες οι αναδασωτέες εκτάσεις, της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.

Δ. εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης Γ.

Ε. μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.

έχουν την υποχρέωση σύνταξης Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 10η Μαΐου 2024.

Επιπλέον, μέχρι την 10η Ιουνίου 2024 ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλει τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία δηλώνει την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα και η Δήλωση Εφαρµογής των µέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου εις διπλούν, σε έντυπη μορφή.

Αρμόδια τριμελής επιτροπή του Δήμου θα προβεί κατά την αντιπυρική περίοδο σε αυτοψίες-δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Εξαιρούνται αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021).

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Δημαρχείο Κεντρικών Τζουμέρκων

Βουργαρέλι Άρτας

Τ.Κ. 47045

Τηλ. 2685360225 - 2685360219

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ