Φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία «Κάμπος» της ΤΚ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία «Κάμπος» της ΤΚ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δημαρχείο Βουργαρελίου) στις 15/04/2024 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 10.00πμ. Στην περίπτωση που αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 22/04/2024 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 10.00πμ.

Το τεύχος της διακήρυξης του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού θα χορηγείται από το Δημαρχείο Βουργαρελίου, το ΚΕΠ Αγνάντων και θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων: www.dhmosktzoumerkwn.gr

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ